Produkt mrożony

Morliny Kebab z fileta 2,5 kg

Indeks katalogowy: 23042

  • Dostępne

Inne magazyny

Zapytaj o produkt